Handleiding voor het maken of aanpassen van een slideshow:

1. Een slideshow aanmaken

  • Klik op "Slideshow".

  • Klik op "Nieuw" om een nieuwe slideshow aan te maken.

  • Hier vult u naast "Titel" de titel die bij je slideshow past. Kies daarna "Slideshow" als categorie. Vervolgens voeg je afbeeldingen toe en beschrijving voor je slideshow.


  • Na deze aanpassingen klikt u op "Opslaan & sluiten".2. Een slideshow aanpassen

  • Klik op "Slideshow".

  • Kies een slideshow die je wilt aanpassen.

  • Wijzig vervolgens de titel en afbeelding. Indien nodig kan je ook nog de beschrijving aanpassen.


  • Na deze aanpassingen klikt u op "Opslaan & sluiten".