Op 25 mei gaat de nieuwe privacy wetgeving (GDPR) van kracht. Als u deze nieuwe richtlijnen van Google niet accepteert, dan bevat uw contract deze voorwaarden niet. We raden dan ook ten zeerste aan om deze richtlijnen te accepteren.

  1. Ga naar admin.google.com en meld je aan met uw administrator account (meestal: info@bedrijf.be)
     
  2. Eenmaal in de Google-beheerdersconsole klik op bedrijfsprofiel


  3. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Bedrijfsprofiel > Profiel


  4. Klik in het gedeelte Aanvullende voorwaarden voor beveiliging en privacy, naast 'Amendement gegevensverwerking voor overeenkomst voor G Suite en/of aanvullend product (zoals Cloud Identity)', op Bekijken en accepteren. De HIPAA-overeenkomst is enkel van toepassing wanneer medische gegevens worden verwerkt.
    .
  5. Zorg dat u of een bevoegde persoon binnen uw organisatie versie 2 van het Amendement gegevensverwerking doorneemt.
  6. Klik op Ik ga akkoord.

Bron:
Google, (2018). Nalevingsamendementen voor G Suite en Cloud Identity Geraadpleegd op 15 mei 2018, https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=nl