Wat is de KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel waarmee jij als kleine of middelgrote onderneming opleidingen kan bekostigen.

Conversal is een geregistreerde dienstverlener van de Vlaamse Overheid in het kader van de KMO-portefeuille. Hierdoor krijg jij als gevestigde onderneming of zelfstandige in Vlaanderen een subsidie van 30 of 40% op de kostprijs (naargelang de grootte van jouw bedrijf) wanneer je je laat adviseren door middel van bijvoorbeeld een Marketing Scan of Solution Design. 

Wie kan gebruik maken van de KMO-portefeuille?

Deze subsidie kan enkel gebruikt worden door KMO’s, vrije beroepen, zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep. Werkende studenten kunnen hun werkgever voor hen de opleiding laten subsidiëren.

  • De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen.
  • De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werknemers) gelegen in het Vlaams Gewest.
  • De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector.
  • De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit. Zo kan een kapster de KMO-portefeuille aanvragen voor een cursus schoonheidszorgen; zij kan deze kennis immers aanwenden in haar zaak. Een loodgieter zou dit voor deze cursus dus niet kunnen, want er kan geen verband gelegd worden tussen de aard van de opleiding en de aard van de hoofdactiviteit.
  • Jouw onderneming moet geregistreerd zijn in het KBO op het moment dat de opleiding start (en dus niet b.v. een week daarna).
  • Dubbele subsidiëring is niet toegestaan. Als een onderneming al een andere tegemoetkoming heeft gekregen via de overheid, kan er niet gecumuleerd worden met de KMO-portefeuille.
  • Het inschrijvingsbedrag voor een opleiding waarvoor KMO-subsidie wordt gevraagd, moet minstens 100 euro bedragen.
Hoe moet je registreren en betalen via de KMO-portefeuille?

Om gebruik te maken van de KMO-portefeuille dien je je:

  • eerst te registreren als persoon/beheerder
  • dan te registreren als onderneming
  • vervolgens de persoon/beheerder aan de onderneming koppelen

Na de registratie krijg je een activerings-URL opgestuurd per post om je als beheerder te linken aan de onderneming. Dit hoeft enkel de eerste keer. Registreren kan op www.kmo-portefeuille.be. De registratie gebeurt aan de hand van een elektronische identiteitskaart.

> Via deze link vind je meer informatie terug over hoe je je kan aanmelden bij de KMO-portefeuille.


Hoe doe je een subsidieaanvraag? 

!!! De aanvraag moet plaatsvinden TEN LAATSTE 14 dagen na de aanvang van de adviesverlening !!!

Om een subsidieaanvraag te kunnen doen, moet je een “overeenkomst of inschrijving afsluiten met een geregistreerde dienstverlener”. Dit wil zeggen dat je de dienst moet afgenomen hebben bij Conversal, alvorens je een aanvraag kan doen.

Na de inschrijving voor de opleiding of de aanvraag van een adviesrapport kan de werkgever voor zichzelf of een medewerker een online projectaanvraag doen. Hij selecteert tijdens deze aanvraag de dienstverlener aan de hand van het registratienummer. Het registratienummer van Conversal voor Advies is DV.A230496.

> Via deze link krijg je meer uitleg over hoe de aanvraagprocedure dient te gebeuren

Wat na de aanvraag? 

Wanneer er een aanvraag tot KMO-portefeuille wordt gedaan, wordt deze automatisch bevestigd. Conversal wordt hier wel van op de hoogte gebracht, dus wij zien er wel op toe dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Is dit niet het geval (het komt vaak voor dat er een aanvraag wordt gedaan voor een verkeerd bedrag), dan zal de aanvraag door ons geweigerd of geannuleerd worden.

Na de aanvraag krijg je onmiddellijk alle gegevens om een eigen aandeel in de kosten te storten in je elektronische kmo-portefeuille. Daarvoor heb je 30 kalenderdagen de tijd. Wanneer jouw aandeel verwerkt is,  zal de Vlaamse Overheid de subsidie ook in jouw portefeuille storten, zodat je online het volledige bedrag tot je beschikking hebt.

Wanneer je online het geld beschikbaar hebt, kan je de opleiding of het adviesrapport betalen met je elektronische portefeuille. Op dit moment dien je dus opnieuw in te loggen en de opdracht tot betaling te geven.

Merk op: het kan tot 14 kalenderdagen duren vooraleer de betaling wordt uitgevoerd.