1. Log in via https://business.facebook.com/ in jouw bedrijfsmanager account.

1.a. Wanneer je nog geen bedrijfsmanager en/of advertentieaccount bezit, moet je dit eerst aanmaken.


2. Ga links bovenaan in je bedrijfsmanager menu naar bedrijfsinstellingen 

Image Placeholder
3. klik vervolgens op advertentieaccounts. Selecteer in de lijst het advertentieaccount waarvoor je een partner wenst toe te voegen.
4. Klik vervolgens op partners en kies voor partner toewijzen via Bedrijfs-ID.5. Voeg het Conversal bedrijfs-ID (1726832937545893) toe, verleen ons beheerderstoegang en klik op volgende. Conversal zal nu een uitnodiging ontvangen.